ZAŠTITA PODATAKA

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Jako nas raduje Vaše zanimanje za naše poduzeće. Zaštita Vaše privatnosti prilikom korištenja naših internetskih stranica Bosnić d.o.o. posebno nam je važna. U nastavku Vas stoga detaljno obavještavamo o obradi osobnih podataka. Za zaštitu podataka na ovoj internetskoj stranici odgovorno je društvo Bosnić d.o.o.. Bosnić d.o.o. se kod korištenja i obrade osobnih podataka striktno drži važećih europskih i nacionalnih propisa o zaštiti podataka. Pravo na korištenje osobnih kao i anonimnih podataka u zakonski dopuštenom opsegu, uz ograničenja temeljem niže navedenih prava ispitanika, ima društvo Bosnić d.o.o..

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka odnosi se samo na Bosnić d.o.o. i povezane podstranice, no ne i na internetske stranice kojima upravljaju i koje kontroliraju treće osobe. Molimo provjerite izjave o zaštiti osobnih podataka koje se nalaze na internetskim stranicama kojima upravljaju i koje kontroliraju treće osobe jer su te internetske stranice izvan naše kontrole i Bosnić d.o.o. ne odgovara za njihov sadržaj i mjere zaštite osobnih podataka.

[1.] Sigurnost podataka
[1.1.] Društvo Bosnić d.o.o. je u svrhu zaštite Vaših podataka poduzelo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje Vaše podatke, između ostaloga, štite od gubitka, manipulacije ili neovlaštenog pristupa. Poduzete se mjere redovito provjeravaju i kontinuirano prilagođavaju aktualnom stanju tehnike. Ako dođe do povrede Vaših osobnih podataka koja može predstavljati veliki rizik za Vaša prava i slobode, izvijestit ćemo Vas o tome u skladu s važećim propisima.

[1.2.] Molimo imajte na umu da je za adekvatnu zaštitu Vaših osobnih podataka, osim navedenih mjera zaštite i sigurnosti poduzetih s naše strane, nužno da i Vi sami brinete o sigurnoj pohrani predanih Vam ili priopćenih korisničkih podataka i/ili lozinki te njihovoj tajnosti.

[2.] Korištenje internetskih stranica od strane maloljetnika
[2.1.] Upozoravamo da se sve obrade osobnih podataka smiju koristiti isključivo od osoba koje su navršile 16. godinu života. Zabranjuje se korištenje sustava i alata te iz toga proizišla obrada podataka korisnika ispod te dobne granice bez odgovarajuće privole roditelja/skrbnika. Ako unatoč tome dođe do takve obrade podataka, istu ćemo obustaviti čim za nju saznamo te podatke takvih osoba izbrisati.

[3.] Prikupljanje i obrada osobnih podataka
[3.1.] Podaci koje ste Vi stavili na raspolaganje
Osobne podatke obrađujemo isključivo u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka. Kad komunicirate s nama ili unosite svoje podatke u neki od obrazaca na našoj internetskoj stranici, primate na znanje da će se podaci, koje ste naveli u odgovarajućem obrascu, obraditi u niže navedene i opisane svrhe (vidi točku [5.] i [6.]).

[3.2.] Podaci koje smo mi prikupili
Kada posjetite našu internetsku stranicu, kolačići (cookies) automatski prikupljaju osobne podatke. Pobliže informacije o kolačićima koji se koriste na našoj internetskoj stranici pronaći ćete pod točkom [6.] te u našoj Smjernici za kolačiće dostupnoj na ${dataprotection/cookieLink}

[4.] Partneri
Društvo Bosnić d.o.o. ne provodi sve obrade osobnih podataka samo, već za to koristi pomoć profesionalnih partnera:

društva Porsche Informatik GmbH sa sjedištem u 5020 Salzburg, Austrija;
Porsche Croatia sa sjedištem u 10410 Velika Gorica i
Vivid Planet Software GmbH sa sjedištem u 5302 Henndorf am Wallersee, Austrija,

a koja djeluju po nalogu i uputi društva Bosnić d.o.o.

Partneri su pažljivo odabrani te odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama osiguravaju da se obrada Vaših podataka provodi u skladu s odredbama o zaštiti podataka i uz poštovanje Vaših prava. Partnerima nije dopušteno da osobne podatke koji su im prepušteni koriste u vlastite ili promidžbene svrhe ili da ih daju trećim osobama.

Osim toga, ni društvo Bosnić d.o.o. Vaše podatke neće prosljeđivati trećim osobama – kao što su izdavači imenika i agencije za izravni marketing.

[5.] Obrade podataka koje ne podliježu obvezi davanja privole
Detaljnije informacije o obradama podataka koje ne podliježu obvezi davanja privole nabrojene su kako slijedi.

Opći obrazac za kontakt
Obrazac za kontakt (informativni materijal o modelima, kupnja vozila, financiranje vozila, upit o terminu servisa, upit o rabljenim vozilima, dodatna oprema, pohvala i kritika, ostalo): prilikom slanja kontaktnog obrasca obrađuju se Vaši osobni podaci iz kategorija* (podaci o vozilu, kontaktni & identifikacijski podaci, odabrana(e) usluga(e), informacije o nadležnoj tvrtki te tekst Vašeg upita).
Svrha: odgovor na Vaš upit
Pravna osnova: legitimni interes, mogućnost obrade i davanje pouzdanih odgovora na Vaše individualne upite
Razdoblje pohrane: 12 mjeseci
*Točna podatkovna polja: tekst upita, marka, model vozila, registarska oznaka, prijeđena kilometraža, broj šasije, datum prve registracije, sugovornik u pogonu, način oslovljavanja, naslov, ime, prezime, tvrtka, ulica, poštanski broj, mjesto, zemlja, telefon, dostupan (od/do), telefaks, e-mail, način kontaktiranja, odabrana usluga (popravak nakon nesreće/popravak/servis), željeni termin (datum/sat), vrsta klijenta (stalni klijent/novi klijent).

Probna vožnja
Kada individualno konfigurirate vozilo ili odabirete novo postojeće vozilo, dodatno imate i mogućnost ugovaranja probne vožnje. Prilikom slanja kontaktnog obrasca za probnu vožnju Vaši se osobni podaci iz kategorija* (podaci o vozilu, kontaktni & identifikacijski podaci) obrađuju i šalju odabranom prodajnom partneru.
Svrha: priprema/provedba i obrada probne vožnje
Pravna osnova: ispunjenje ugovora, odnosno predugovorne radnje na Vaš zahtjev
Razdoblje pohrane: 12 mjeseci
*Točna podatkovna polja: model vozila, željeni termin, interes za kupnju novog vozila, način kontaktiranja, način oslovljavanja, naslov, ime, prezime, poštanski broj, mjesto, telefon, e-mail, tekst upita.

Odmah raspoloživa nova vozila
Prilikom slanja kontaktnog obrasca za upit o vozilu na skladištu Vaši se osobni podaci iz kategorija* (podaci o vozilu, kontaktni & identifikacijski podaci) obrađuju i šalju odabranom prodajnom partneru.
Svrha: priprema/provedba i obrada kupnje vozila na skladištu
Pravna osnova: ispunjenje ugovora, odnosno predugovorne radnje na Vaš zahtjev
Razdoblje pohrane: 12 mjeseci
*Točna podatkovna polja: interes za probnu vožnju, promjena na novo vozilo, način kontaktiranja, način oslovljavanja, naslov, ime, prezime, tvrtka, ulica, poštanski broj, mjesto, telefon, dostupan (od/do), e-mail.

Internetski konfigurator vozila
Prilikom slanja kontaktnog obrasca za konfiguraciju Vaši se osobni podaci iz kategorija* (podaci o vozilu, kontaktni & identifikacijski podaci) obrađuju i šalju odabranom prodajnom partneru.
Svrha: priprema/provedba i obrada kupnje novog vozila
Pravna osnova: ispunjenje ugovora, odnosno predugovorne radnje na Vaš zahtjev
Razdoblje pohrane: 12 mjeseci
*Točna podatkovna polja: interes za probnu vožnju, promjena na novo vozilo, način kontaktiranja, način oslovljavanja, naslov, ime, prezime, tvrtka, ulica, poštanski broj, mjesto, telefon, dostupan (od/do), e-mail.

Lista želja
Prilikom pohrane podataka o vozilu (konfiguracija, vozilo na skladištu i vozilo za probnu vožnju) Vaši se osobni podaci iz polja s podacima za kontakt obuhvaćeni u carLOG-u (korisničko ime/e-mail adresa, lozinka, način oslovljavanja, naslov, ime) obrađuju i pohranjuju.
Svrha: pohrana radi daljnje obrade i ponovnog dohvaćanja osobnih podataka vezanih uz vozilo.
Pravna osnova: ispunjenje ugovora, odnosno predugovorne radnje na Vaš zahtjev
Razdoblje pohrane: 12 mjeseci
*Točna podatkovna polja: korisničko ime, e-mail, lozinka, način oslovljavanja, naslov, naziv.

Prijave za posao
Imate mogućnost prijave na aktualne objavljene natječaje za radna mjesta na našoj internetskoj stranici ili upućivanja nam spontanih prijava. U svrhe prijave automatizirano obrađujemo Vaše podatke iz kategorija* (kontaktni & identifikacijski podaci, podaci o osobnim/poslovnim prilikama & značajkama, fotografija kandidata).
Svrha: svrha elektronske obrade podataka kandidata jest odabir prikladne osobe za slobodno radno mjesto (prijava zaposlenika/recruiting)
Pravna osnova: ispunjenje predugovornih radnji na Vaš zahtjev
Razdoblje pohrane: 7 mjeseci
*Točna podatkovna polja: način oslovljavanja, naslov, ime, prezime, datum rođenja, telefon, e-mail, nacionalnost, poštanski broj, mjesto, ulica/kućni broj, životopis, fotografija, ostali dokumenti.

[6.] Kolačići i Social Plug-ins
[6.1.] Podatke prikupljamo automatski koristeći kolačiće. Kolačić (cookie) je mala tekstualna datoteka koja pohranjuje postavke za internet. Tu tehnologiju koriste gotovo sve internetske stranice. Vaš internetski preglednik preuzima tu datoteku prilikom prvog posjeta određenoj internetskoj stranici. Prilikom sljedećeg otvaranja te stranice s istim terminalnim uređajem kolačić i u njemu sadržane informacije šalju se ili internetskoj stranici koja ih je generirala (First Party cookie) ili drugoj internetskoj stranici kojoj pripada (Third Party cookie). Na taj način internetska stranica prepoznaje da je već posjećena preko tog internetskog preglednika te u nekim slučajevima prilagođava sadržaj koji se prikazuje.

[6.2.] Pobliže informacije o kolačićima koji se koriste na našim stranicama pronaći ćete u našoj Smjernici za kolačiće ${dataprotection/cookieLink}.

[7.] Prava koja Vam pripadaju
Vezano uz obradu osobnih podataka, imate pravo ostvariti sljedeća prava:

[7.1.] Pravo na pristup osobnim podacima
Možete zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci i u kojoj mjeri.

[7.2.] Pravo na ispravak
Obrađujemo li Vaše nepotpune ili netočne osobne podatke, u svako doba možete zatražiti njihov ispravak odnosno njihovu dopunu. Ako ste uspostavili korisnički račun, u svakom trenutku možete sami pristupiti svojim osobnim podacima te iste sami ispraviti ili dopuniti. Povrh toga svoj korisnički račun možete u svako doba i zatvoriti.

[7.3.] Pravo na brisanje
Možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako svrha u koju su isti prikupljani više ne postoji, ako se radi o nezakonitoj obradi, ako obrada nerazmjerno zadire u Vaše zaštićene legitimne interese ili se obrada podataka oslanja na Vašu privolu koju ste povukli.
Međutim, morate pritom voditi računa o mogućem postojanju drugih razloga koji bi mogli biti protivni potpunom brisanju Vaših podataka, primjerice zakonom uređene obveze pohranjivanja, postupci u tijeku, postavljanje, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva, itd.

[7.4]. Pravo na ograničenje obrade
Imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših podataka

ako osporavate točnost Vaših podataka, i to tijekom razdoblja koje nam omogućuje provjeru točnosti podataka,
ako je obrada Vaših podataka nezakonita, ali ste brisanje odbili i umjesto toga tražite ograničavanje korištenja podataka,
ako nam za predviđenu svrhu podaci više nisu potrebni, a Vi ih još uvijek trebate za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva, ili
ako ste na obradu podataka uložili prigovor.
[7.5.] Pravo na prenosivost podataka
Podatke koje ste nam ustupili i koje obrađujemo na temelju Vaše privole ili radi izvršavanja ugovora, a njihova obrada se provodi automatiziranim putem, ćemo Vam predati na Vaš zahtjev u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu. Ako je to tehnički izvedivo, možemo ih i direktno prenijeti drugom voditelju obrade, ovisno o Vašem zahtjevu.

[7.6.] Pravo na podnošenje prigovora
Obrađujemo li Vaše podatke radi izvršavanja zadaća od javnog interesa, izvršavanja javnih ovlasti ili obradu temeljimo na potrebama naših legitimnih interesa, možete uložiti prigovor na obradu podataka ako postoji jači interes za zaštitom Vaših podataka. Prigovor na slanje marketinških reklama možete podnijeti u svako doba bez navođenja razloga

[7.7.] Pravo na žalbu
Ako smatrate da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili propise o zaštiti osobnih podataka i time doveli do povrede Vaših interesa, prava ili sloboda, molimo kontaktirajte nas kako bismo mogli razjasniti sva moguća pitanja.

Sva gore navedena prava možete ostvariti izravno pri Bosnić d.o.o. upućivanjem poruke elektroničke pošte na adresu info@bosnic.hr.

Osim direktno nama, možete se obratiti sa svojim prigovorom ili žalbom i nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka u RH – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

[8.] Izmjena izjave o zaštiti osobnih podataka
[8.1] Ova izjava o zaštiti osobnih podataka zadnji je puta aktualizirana 22.05.2018. U slučaju bitnih izmjena izjave o zaštiti osobnih podataka, na početnoj stranici naših internetskih stranica bit će objavljeno priopćenje u trajanju od 30 dana. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica izjavljujete svoju suglasnost s navedenim izmjenama.

[9.] Kontaktni podaci voditelja obrade
Bosnić d.o.o.
Rakite 27, 21251 Žrnovnica

Kontakt podaci – zaštita podataka:
info@bosnic.hr
Telefon: +385 21 328 555

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA


Raduje nas Vaše zanimanje za naše poduzeće. Zaštita Vaše privatnosti posebno nam je važna. U nastavku Vas stoga detaljno obavještavamo o obradi osobnih podataka. Za zaštitu podataka na ovoj internetskoj stranici odgovorno je društvo Bosnić d.o.o.. Društvo Bosnić d.o.o. se kod korištenja i obrade osobnih podataka striktno drži važećih europskih i nacionalnih propisa o zaštiti podataka. Pravo na korištenje osobnih kao i anonimnih podataka u zakonski dopuštenom opsegu, uz ograničenja temeljem niže navedenih prava ispitanika, ima društvo Bosnić d.o.o..

Ovom Izjavom o zaštiti osobnih podataka Bosnić d.o.o. Vas želi izvijestiti o načinu, opsegu i svrsi osobnih podataka koje prikupljamo, koristimo i obrađujemo. Nadalje, ispitanici se na temelju ove Izjave o zaštiti osobnih podataka poučavaju o pravima koja im pripadaju.

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka odnosi se samo na činidbe društva Bosnić d.o.o., no ne i na obrade podataka trećih osoba. Molimo provjerite izjave o zaštiti osobnih podataka koje se nalaze na internetskim stranicama kojima upravljaju i koje kontroliraju treće osobe jer su te internetske stranice izvan naše kontrole i Bosnić d.o.o. ne odgovara za njihov sadržaj i mjere zaštite osobnih podataka. Za obrade podataka društva Bosnić d.o.o. vezano uz internetske stranice i aplikacije odgovarajuće informacije nalaze se na pojedinoj internetskoj stranici ili aplikaciji.

[1.] Sigurnost podataka
[1.1.] Društvo Bosnić d.o.o. je u svrhu zaštite Vaših podataka poduzelo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje Vaše podatke, između ostaloga, štite od gubitka, manipulacije ili neovlaštenog pristupa. Poduzete se mjere redovito provjeravaju i kontinuirano prilagođavaju aktualnom stanju tehnike. Ako dođe do povrede Vaših osobnih podataka koja može predstavljati veliki rizik za Vaša prava i slobode, izvijestit ćemo Vas o tome u skladu s važećim propisima.

[1.2.] Molimo imajte na umu da je za adekvatnu zaštitu Vaših osobnih podataka, osim navedenih mjera zaštite i sigurnosti poduzetih s naše strane, nužno da i Vi sami brinete o sigurnoj pohrani predanih Vam ili priopćenih korisničkih podataka i/ili lozinki te njihovoj tajnosti.

[2.] Korištenje internetskih stranica od strane maloljetnika
[2.1.] Upozoravamo da sve obrade osobnih podataka smiju koristiti isključivo osobe koje su navršile 16. godinu života. Zabranjuje se korištenje sustava i alata te iz toga proizišla obrada podataka korisnika ispod te dobne granice bez odgovarajuće privole roditelja/skrbnika. Ako unatoč tome dođe do takve obrade podataka, istu ćemo obustaviti čim za nju saznamo te podatke takvih osoba izbrisati.

[3.] Partneri
Društvo Bosnić d.o.o. ne provodi sve obrade osobnih podataka samo, već za to koristi pomoć profesionalnih partnera:

društva Porsche Croatia d.o.o.sa sjedištem u Velikoj Gorici,
društva Porsche Informatik GmbH sa sjedištem u Salzburg,
društva Porsche Leasing d.o.o.sa sjedištem u Zagrebu,
društva MIT Software d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu,
društva Vivid Planet Software GmbH sa sjedištem u Henndorf am Wallersee,
društva Kantar Live GmbH sa sjedištem u Münchenu,
društva Prizma CPI d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu,
društva Meganet d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu,
društva Audatex Southeast Europe EOOD odnosno društva Mobile Ekspert d.o.o. kao zastupnika Audatexa
društva Allianz Zagreb d.d. sa sjedištem u Zagrebu
društva T-Rex d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu
a koja djeluju po nalogu društva Bosnić d.o.o..

Partneri su pažljivo odabrani te odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama osiguravaju da se obrada Vaših podataka provodi u skladu s odredbama o zaštiti podataka i uz poštovanje Vaših prava. Partnerima nije dopušteno da osobne podatke koji su im prepušteni koriste u vlastite ili promidžbene svrhe ili da ih daju trećim osobama.

Osim toga, ni društvo Bosnić d.o.o. Vaše podatke neće prosljeđivati trećim osobama – kao što su izdavači imenika i agencije za izravni marketing.

[4.] Obrade podataka koje ne podliježu obvezi davanja privole:
Detaljnije informacije o obradama podataka koje ne podliježu obvezi davanja privole nalaze se u sljedećem dijelu.

[4.1.] Vezano uz kupnju novog vozila
Ponuda novih vozila/rabljenih vozila uključujući dodatnu opremu

Izrada personalizirane ponude za novo vozilu, po potrebni uključujući dodatnu opremu.
Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu, ugovorni podaci
Svrha: izrada ponude za kupce
Pravna osnova: ugovor, ili predugovorne radnje na zahtjev kupca
Razdoblje pohrane: 1 godina
Kupnja novog vozila uključujući dodatnu opremu

Izvršenje narudžbe, isporuke i plaćanja u okviru kupnje novog vozila, po potrebi uključujući dodatnu opremu.
Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilima, bonitetni i bankovni podaci
Svrha: kupnja novog vozila za kupca
Pravna osnova: ugovor, ili predugovorne radnje na zahtjev kupca
Razdoblje pohrane: 7 godina
Prijenos kontaktnih i identifikacijskih podataka, podataka o vozilu i ugovornim podacima za izvršenje kupnje glavnom uvozniku Porsche Croatia d.o.o.
Probna vožnja

Mogućnost probne vožnje za kupca s odabranim vozilom
Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu
Svrha: provedba probne vožnje
Pravna osnova: ugovor, ili predugovorne radnje na zahtjev kupca
Razdoblje pohrane: 1 godina
Ispitivanje zadovoljstva kupaca uslugom prodaje novih vozila

Prikupljanje, obrada i prosljeđivanje podataka kupaca novih vozila za potrebe ispitivanja zadovoljstva kupaca uslugom prodaje novih vozila
Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu
Svrha: Ispitivanje zadovoljstva kupaca
Pravna osnova: legitimni interes
Razdoblje pohrane: 45 dana
Prijenos kontaktnih i identifikacijskih podataka i podataka o vozilu preko Porsche Informatik GmbH, Porsche Croatia d.o.o., MIT Software d.o.o. na Prizma CPI d.o.o. i Kantar Live GmbH
Ispitivanje zadovoljstva kupaca uslugom mobilnog jamstva

Prikupljanje, obrada i prosljeđivanje podataka kupaca novih vozila za potrebe ispitivanja zadovoljstva kupaca uslugom mobilnog jamstva
Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu
Svrha: Ispitivanje zadovoljstva kupaca
Pravna osnova: legitimni interes
Razdoblje pohrane: 30 dana
Prijenos kontaktnih i identifikacijskih podataka i podataka o vozilu preko ORYX Asistencija d.o.o na Prizma CPI d.o.o.
Istraživanje tržišta

Prikupljanje, obrada i prosljeđivanje podataka kupaca za potrebe istraživanja tržišta u vidu unapređenja usluga i prodaje
Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu
Svrha: istraživanje tržišta
Pravna osnova: privola
Razdoblje pohrane: 10 godina
Prijenos kontaktnih i identifikacijskih podataka i podataka o vozilu u Porsche Croatia d.o.o.
[4.2.] Vezano uz kupnju ili prodaju rabljenog vozila
Kupnja rabljenog vozila uključujući dodatnu oprema

Provedba kupnje rabljenog vozila kupca od strane trgovca, uključujući dodatnu opremu
Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu, ugovorni podaci, bonitetni i bankovni podaci
Svrha: prodaja rabljenog vozila kupcu
Pravna osnova: ugovor
Razdoblje pohrane: 7 godina
Otkup rabljenog vozila od kupca

Provedba otkupa rabljenog vozila od kupca
Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu, ugovorni podaci, bonitetni i bankovni podaci
Svrha: otkup rabljenog vozila
Pravna osnova: ugovor
Razdoblje pohrane: 7 godina
Procjena rabljenog vozila

Provedba procjene rabljenog vozila od strane auto-kuće
Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu, ugovorni podaci
Svrha: procjena rabljenog vozila
Pravna osnova: ugovor, ili predugovorne radnje na zahtjev kupca
Razdoblje pohrane: 3 godine
Podaci o vozilo se u slučaju povrata [umetnuti naziv leasing društva] prenose društvu [umetnuti naziv društva]. Po potrebi se podaci o vozilu prenose i društvu Porsche Croatia d.o.o. radi prekogranične trgovine vozilima.
[4.3.] Vezano uz servis, rezervne dijelove i dodatnu opremu
Izvršavanje naloga u servisu i širenje opsega popravaka

Izvršavanje naloga u servisu i širenje opsega popravaka uključujući obavještavanje o završetku popravaka
Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu, ugovorni podaci
Svrha: izvršavanje naloga u servisu i širenja opsega popravaka
Pravna osnova: ugovor, ili predugovorne radnje na zahtjev kupca; legitimni interes u slučaju proširenja naloga i dokumentacije popravka
Razdoblje pohrane: 11 godina
Prijenos kontaktnih i identifikacijskih podataka na društvo Hrvatski Telekom d.d. za slanje SMS poruka o popravku i izvršenim radovima. Prijenos podataka o vozilu za sva potraživanja na temelju jamstva društvu Porsche Croatia d.o.o..
Prodaja rezervnih dijelova i dodatne opreme

Kupnja rezervnih dijelova i dodatne opreme
Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu, ugovorni podaci
Svrha: prodaja rezervnih dijelova i dodatne opreme
Pravna osnova: ugovor, ili predugovorne radnje na zahtjev kupca
Razdoblje pohrane: 11 godina
Pojašnjenje računa radi transparentnosti plaćanja

Pojašnjenje pojedinačnih stavki računa
Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu, ugovorni podaci
Svrha: pojašnjenja po izboru dopunjuju račun i stavljaju se na raspolaganje kupcu
Pravna osnova: legitimni interes
Razdoblje pohrane: nema pohrane
Najam zamjenskog vozila u servisu

Najam zamjenskog vozila u servisu kupcima od strane servisnog partnera
Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu, ugovorni podaci
Svrha: osiguravanje zamjenske mobilnosti tijekom popravaka vozila
Pravna osnova: ugovor o najmu zamjenskog vozila
Razdoblje pohrane: 7 godina
Dokumentiranje rezervnih dijelova relevantnih za sigurnost

Dokumentiranje narudžbe rezervnih dijelova relevantnih za sigurnost (npr. zamjenski ključ) kao dokaz na zahtjev policije
Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu
Svrha: dokumentiranje rezervnih dijelova relevantnih za sigurnost
Pravna osnova: legitimni interes
Razdoblje pohrane: 7 godina
Prijenos gore navedenih podataka za dokumentaciju društvu Porsche Croatia d.o.o. i Porsche Konstruktionen GmbH & Co KG (TVZ).
Jamstvo za gume

Obrada zahtjeva za jamstvo za gume, aktivacija jamstva, odobravanje zahtjeva za odštetu
Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu
Svrha: dokumentiranje procesa realizacije jamstva za gume
Pravna osnova: ugovor, ili predugovorne radnje na zahtjev kupca
Razdoblje pohrane: 3 godine
Prijenos gore navedenih podataka za dokumentaciju društvu Porsche Croatia d.o.o.
Podrška za zamjensko vozilo

Obrada zahtjeva za podršku za zamjensko vozilo
Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu
Svrha: podrška za ustupanje zamjenskog vozila kupcu u slučaju neisporuke dijela
Pravna osnova: ugovor, ili predugovorne radnje na zahtjev kupca
Razdoblje pohrane: 1 godina
Prijenos gore navedenih podataka za dokumentaciju društvu Porsche Croatia d.o.o. i Porsche Konstruktionen GmbH & Co KG (TVZ).
[4.4.] Vezano uz jamstvo i mjerama za poboljšanje kvalitete
Mobilno jamstvo

Izvršavanje mobilnog jamstva za pružanje pomoći u slučaju kvarova vozila
Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu
Svrha: izvršavanje mobilnog jamstva / pomoć u slučaju kvara
Pravna osnova: ugovor, ili predugovorne radnje na zahtjev kupca
Razdoblje pohrane: 10 godina
Evidentiranje podataka vezanih uz mobilno jamstvo u društvu ORYX Asistencija d.o.o.
Informacije o mjerama za poboljšanje kvalitete (servisne mjere s aktivnim obavještavanjem kupca)

Informiranje kupca o mjerama za vozilo po preporuci proizvođača
Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu
Svrha: mjere poboljšanja kvalitete
Pravna osnova: legitimni interes
Razdoblje pohrane: 30 dana
Prijenos kontaktnih i identifikacijskih podataka, kao i podataka o vozilu društvu Porsche Croatia d.o.o. i T-Rex
Informacije o mjerama za osiguranje sigurnosti vozila (pozivne servisne akcije)

Informiranje kupca o mjerama za osiguranje sigurnosti vozila po preporuci proizvođača
Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu
Svrha: prijenos podataka za provedbu mjerama za osiguranje sigurnosti vozila
Pravna osnova: ispunjenje zakonske obveze
Razdoblje pohrane: 30 dana
Prijenos kontaktnih i identifikacijskih podataka kao i podataka o vozilu društvu Porsche Croatia d.o.o. i T-Rex
Osiguranje – procjena štete/nalaz vještaka

Izrada stručnog nalaza vještaka odnosno procjenu štete (predračun troškova)
Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu, ugovorni podaci
Svrha: prijava osiguranog slučaja kod štetnog događaja
Pravna osnova: ugovor, ili predugovorne radnje na zahtjev kupca
Razdoblje pohrane: 7 godina
Prijenos podataka o vozilu društvu Audatex Southeast Europe EOOD odnosno društvu Mobile Ekspert d.o.o. kao zastupniku Audatexa
Jamstvo: provedba i dokazivanje važenja jamstva

Provedba i dokazivanje važenja jamstva pri proizvođaču
Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu
Svrha: rješavanje slučajeva jamstva
Pravna osnova: ugovor, ili predugovorne radnje na zahtjev kupca
Razdoblje pohrane: 8 godina
Prijenos podataka o vozilu ovisno o marki našim proizvođačima Volkswagen AG, Porsche AG, Audi AG, Seat S.A. i Skoda Auto a.s. U slučaju produženog jamstva jednako se tako provodi automatizirani prijenos društvu Allianz Zagreb d.d.
Ispitivanje zadovoljstva kupaca uslugom servisa

Prikupljanje, obrada i prosljeđivanje podataka kupaca novih vozila za potrebe ispitivanja zadovoljstva kupaca uslugom servisa
Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu
Svrha: Ispitivanje zadovoljstva kupaca
Pravna osnova: legitimni interes
Razdoblje pohrane: 45 dana
Prijenos kontaktnih i identifikacijskih podataka i podataka o vozilu preko Porsche Informatik GmbH, Porsche Croatia d.o.o., MIT Software d.o.o. na Prizma CPI d.o.o. i Kantar Live GmbH
[4.5.] Vezano uz interne postupke
Rješavanje zahtjeva kupaca i kulanci

Izrada, interno/eksterno prosljeđivanje (obrada) i dokumentiranje zahtjeva kupaca svih komunikacijskih kanala.
Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu, ugovorni podaci
Svrha: rješavanja zahtjeva kupaca
Pravna osnova: izvršenje ugovorne obveze
Razdoblje pohrane: 10 godina
Za sveobuhvatnu podršku kupcu podaci se prenose preko MIT Software d.o.o. glavnom uvozniku Porsche Croatia d.o.o.
Fiskalizacija

Fiskalizacija izlaznih računa trgovaca/servisnih partnera
Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o bonitetu i bankovni podaci
Svrha: Izvršenje zakonske obveze fiskalizacije računa
Pravna osnova: izvršenje zakonske obveze
Razdoblje pohrane: 11 godina
Za potrebe fiskalizacije računa i sveobuhvatnu tehničku podršku u fiskalnoj obradi računa podaci se prenose preko Porsche Informatik GmbH, društva Raverus d.o.o i Porsche Croatia d.o.o. poreznoj upravi
GDPR HQ Manager

Sustav upravljanja privolama, evidencija aktivnosti obrade, evidencija zahtjeva za ostvarivanje prava ispitanika
Kontaktni i identifikacijski podaci
Svrha: Dokazivanje pouzdanosti prema Općoj uredbi za zaštitu podataka
Pravna osnova: izvršenje zakonske obveze
Razdoblje pohrane: trajno
Prijenos podataka preko Porsche Informatik GmbH, Porsche Croatia d.o.o. i Raverus d.o.o.
Opomena

Slanje opomena zbog naplate potraživanja
Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu, bankovni i bonitetni podaci
Svrha: opomena
Pravna osnova: legitimni interes
Razdoblje pohrane: 7 godina
Prijenos kontaktnih i identifikacijskih podataka agencijama za naplatu potraživanja odnosno odvjetnicima
Interno izvršavanje financijskih transakcija i poslova osiguranja

Pružanje podataka leasing i osiguravajućim društvima tijekom izvršavanja financijskih transakcija i poslova osiguranja.
Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu, ugovorni podaci
Svrha: interno izvršavanje financijskih transakcija i poslova osiguranja
Pravna osnova: legitimni interes
Razdoblje pohrane: 7 godina
Automatiziran prijenos kontaktnih i identifikacijskih podataka, podataka o vozilu i ugovornih podataka društvu [umetnuti ime leasing društava]
Arhiviranje ugovornih dokumenata i računa (samo PIA)

Korištenje rješenja za sigurnu pohranu ugovornih dokumenata i računa
Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu, ugovorni podaci, bonitetni i bankovni podaci
Svrha: arhiviranje dokumenata
Pravna osnova: legitimni interes
Razdoblje pohrane: 7 godina
Prijenos gore navedenih podataka društvu Porsche Informatik GmbH
Interne provjere & revizije

Pružanje osobnih podataka za revizijske provjere odnosno redovne revizije uvoznika
Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu, ugovorni podaci, bonitetni i bankovni podaci
Svrha: interne provjere & revizije
Pravna osnova: legitimni interes
Razdoblje pohrane: 7 godina
Pružanje gore navedenih podataka u svrhe revizije društvu [umetnuti društvo], i za svrhe audita društvu Porsche Croatia d.o.o. i Volkswagen AG
Video nadzor

Video nadzor prostorija i vanjske površine objekta u svrhu zaštite osoba i imovine
Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu
Svrha: video nadzor
Pravna osnova: legitimni interes
Razdoblje pohrane: 1 mjesec
Navedene usluge pruža društvo [umetnuti društvo].
[5.] Obrade podataka koje podliježu obvezi davanja privole
Bosnić d.o.o. obrađuje navedene osobne podatke u sljedeće svrhe:

Informiranja o proizvodima, uslugama i događanjima

Uvjetovano Vašom suglasnosti informiramo Vas putem komunikacijskih kanala koje izaberete (telefon, poruka na mob.telefon, e-mail, pošta) o novostima vezanim uz naše proizvode i usluge i pozivamo Vas na događanja/evente naše auto-kuće. Vaša privola vrijedi uvijek samo za grupu kojoj pripada pojedini trgovac.
Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu
Svrha: isporuka informacija o proizvodima, uslugama i događajima
Pravna osnova: privola
Razdoblje pohrane: do izvršene isporuke ili do povlačenja privole unutar razdoblja obrade podataka.
Prijenos kontaktnih i identifikacijskih podataka te podataka o vozilu društvu Porsche Croatia d.o.o, društvu Prizma CPI d.o.o., društvu Hrvatski Telekom d.d., društvu Meganet d.o.o. i društvu T-Rex d.o.o.
Podsjetnik na važne termine u servisnoj radionici

Uvjetovano Vašom suglasnosti podsjećamo Vas individualno putem komunikacijskih kanala koje izaberete (telefon, poruka na mob.telefon, e-mail, pošta) na Vaše preporučene termine u servisnoj radionici
Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu
Svrha: informiranje kupca o predstojećem isteku jamstva, mobilnog jamstva i posebnim pogodnostima servisa
Pravna osnova: privola
Razdoblje pohrane: do izvršene isporuke ili do povlačenja privole unutar razdoblja obrade podataka.
Prijenos kontaktnih i identifikacijskih podataka te podataka o vozilu društvu Porsche Croatia d.o.o. i društvu Prizma CPI d.o.o.
[6.] Prava koja Vam pripadaju
Vezano uz obradu osobnih podataka, imate pravo ostvariti sljedeća prava:

[6.1.] Pravo na pristup osobnim podacima

Možete zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci i u kojoj mjeri.

[6.2.] Pravo na ispravak

Obrađujemo li Vaše nepotpune ili netočne osobne podatke, u svako doba možete zatražiti njihov ispravak odnosno njihovu dopunu. Ako ste uspostavili korisnički račun, u svakom trenutku možete sami pristupiti svojim osobnim podacima te iste sami ispraviti ili dopuniti. Povrh toga svoj korisnički račun možete u svako doba i zatvoriti.

[6.3.] Pravo na brisanje

Možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako svrha u koju su isti prikupljani više ne postoji, ako se radi o nezakonitoj obradi, ako obrada nerazmjerno zadire u Vaše zaštićene legitimne interese ili se obrada podataka oslanja na Vašu privolu koju ste povukli. Međutim, morate pritom voditi računa o mogućem postojanju drugih razloga koji bi mogli biti protivni potpunom brisanju Vaših podataka, primjerice zakonom uređene obveze pohranjivanja, postupci u tijeku, postavljanje, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva, itd.

[6.4.] Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših podataka
– ako osporavate točnost Vaših podataka, i to tijekom razdoblja koje nam omogućuje provjeru točnosti podataka,
– ako je obrada Vaših podataka nezakonita, ali ste brisanje odbili i umjesto toga tražite ograničavanje korištenja podataka,
– ako nam za predviđenu svrhu podaci više nisu potrebni, a Vi ih još uvijek trebate za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva, ili
– ako ste na obradu podataka uložili prigovor.

[6.5.] Pravo na prenosivost podataka

Podatke koje ste nam ustupili i koje obrađujemo na temelju Vaše privole ili radi izvršavanja ugovora, a njihova obrada se provodi automatiziranim putem, ćemo Vam predati na Vaš zahtjev u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu. Ako je to tehnički izvedivo, možemo ih i direktno prenijeti drugom voditelju obrade, ovisno o Vašem zahtjevu.

[6.6.] Pravo na podnošenje prigovora

Obrađujemo li Vaše podatke radi izvršavanja zadaća od javnog interesa, izvršavanja javnih ovlasti ili obradu temeljimo na potrebama naših legitimnih interesa, možete uložiti prigovor na obradu podataka ako postoji jači interes za zaštitom Vaših podataka. Prigovor na slanje marketinških materijala možete podnijeti u svako doba bez navođenja razloga.

[6.7.] Pravo na žalbu

Ako smatrate da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili propise o zaštiti osobnih podataka i time doveli do povrede Vaših interesa, prava ili sloboda, molimo kontaktirajte nas kako bismo mogli razjasniti sva moguća pitanja.

Sva gore navedena prava možete ostvariti izravno pri Bosnić d.o.o., putem obrasca „Zahtjev za ostvarivanje prava“ odnosno upućivanjem poruke elektroničke pošte na adresu info@bosnic.hr.

Osim direktno nama, možete se obratiti sa svojim prigovorom ili žalbom i nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka u RH – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

[7.] Kontaktni podaci voditelja obrade

Bosnić d.o.o.
Rakite 27, 21251 Žrnovnica
info@bosnic.hr

Osoba odgovorna za zaštitu podataka:

info@bosnic.hr

Scroll to Top