IMPRESSUM

Naziv tvrtke: Bosnić d.o.o.
Sjedište tvrtke:Rakite 27
HR-21251 Žrnovnica
Pravna forma:društvo s ograničenom odgovornošću
Telefon:021/328-555
Fax:
E-mail:info@bosnic.hr
Matični broj:
Sudski registar:Trgovački sud u Splitu
Matični broj subjekta:060319056
PDV-ID:25825171166
Banka:BKS Bank
Broj banke:
Broj računa:
IBAN:HR48 2488 0011 1001 3438 6

Scroll to Top