Naziv tvrtke:
Bosnić d.o.o.
Sjedište tvrtke:
Rakite 27
HR-21251 Žrnovnica
Pravna forma:
društvo s ograničenom odgovornošću
Telefon:
021/328-555
Fax:
E-mail:
Matični broj:
Sudski registar:
Trgovački sud u Splitu
Matični broj subjekta:
060319056
PDV-ID:
25825171166
Banka:
BKS Bank
Broj banke:
Broj računa:
IBAN:
HR48 2488 0011 1001 3438 6